Tag Archives: Snow World

24,900

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน Snow World 5 วัน 3 คืน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน กู้กง หอฟ้าเทียนถาน สกี SNOW WORLD อี้เหอหยวน วัดลามะ ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย และ ชมกายกรรมปักกิ่งอันลือชื่อ
วันที่ : 29 ธ.ค.56 – 2 ม.ค 57, 30 ธ.ค.56 – 3 ม.ค 57