Tag Archives: สามล้อหูถง

22,900.-

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน นั่งสามล้อหูถง 5 วัน 3 คืน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน กู้กง หอฟ้าเทียนถาน อี้เหอหยวน วัดลามะ ลิ้มรสเมนูอาหารพิเศษ... อาหารกวางตุ้ง สุกี้+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด เป็ดปักกิ่ง
วันที่ : 3-7, 4-8, 7-11, 8-12, 11-15, 12-16, 18-22, 19-23 ธ.ค.56