Tag Archives: สนามกีฬาแห่งชาติ

ปักกิ่ง-สนามรังนก01

วีดีโอท่องเที่ยวสนามกีฬา olympics stadium

เป็นสนามกีฬาแห่งชาติปักกิ่ง ที่มีลักษณะคล้ายรังนก สนามกีฬาแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Olympic Complex ซึ่งอยู่ใกล้กับถนน North 4th Ring Road Middle ทางด้านตะวันออกของฝั่งสนามกีฬาติดกับ Lake Wa Biancun
กำแพงเมืองจีน
22,900.-

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน กู้กง หอฟ้าเทียนถาน อี้เหอหยวน THE PLACE กำแพงเมืองจีน กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งจุใจ...ถนนหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย
วันที่ : 5-8 / 7-10 / 12-15 / 14-17 / 19-22 ธ.ค. 56