Tag Archives: เที่ยวจัตุรัสเทียนอันเหมิน

วีดีโอท่องเที่ยวพระราชวังฤดูร้อน หรือ อี๋เหอหยวน

พระราชวังฤดูร้อน หรือ อี๋เหอหยวน (Gardens of Nurtured Harmony) เป็นพระราชวังฤดูร้อน ตั้งอยู่ในเขตกรุงปักกิ่ง อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพระราชวังหยวนหมิงหยวน

วีดีโอท่องเที่ยวพระราชวังต้องห้ามกู้กง

พระราชวังต้องห้ามกู้กง นี้ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าสู่พระราชวังต้องห้ามได้ทางจตุรัสนี้ ผ่านประตูเทียนอันเหมิน บริเวณรอบจตุรัสเทียนอันเหมิน เรียกว่า อาณาเขตหลวง
ปักกิ่ง-เทียนอันเหมิน-01

จัตุรัสเทียนอันเหมิน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง เรียกว่าหลัง จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ความหมายประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์) จัตุรัสเทียนอันเหมินมีความสำคัญในวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจีน
กำแพงเมืองจีน
22,900.-

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน กู้กง หอฟ้าเทียนถาน อี้เหอหยวน THE PLACE กำแพงเมืองจีน กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งจุใจ...ถนนหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย
วันที่ : 5-8 / 7-10 / 12-15 / 14-17 / 19-22 ธ.ค. 56