Tag Archives: กำแพงเมืองจีน

24,900

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน Snow World 5 วัน 3 คืน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน กู้กง หอฟ้าเทียนถาน สกี SNOW WORLD อี้เหอหยวน วัดลามะ ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย และ ชมกายกรรมปักกิ่งอันลือชื่อ
วันที่ : 29 ธ.ค.56 – 2 ม.ค 57, 30 ธ.ค.56 – 3 ม.ค 57
22,900.-

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน นั่งสามล้อหูถง 5 วัน 3 คืน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน กู้กง หอฟ้าเทียนถาน อี้เหอหยวน วัดลามะ ลิ้มรสเมนูอาหารพิเศษ... อาหารกวางตุ้ง สุกี้+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด เป็ดปักกิ่ง
วันที่ : 3-7, 4-8, 7-11, 8-12, 11-15, 12-16, 18-22, 19-23 ธ.ค.56
ปักกิ่ง-สนามรังนก01
21,900.-

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน กู้กง หอฟ้าเทียนถาน อี้เหอหยวน วัดลามะ ลิ้มรสเมนูอาหารพิเศษ... อาหารกวางตุ้ง สุกี้+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด เป็ดปักกิ่ง
วันที่ : 31 ต.ค.56 - 4 พ.ย.56, 13-17, 21-25 พ.ย. 56
22,900.-

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน By Air China

จัตุรัสเทียนอันเหมิน กู้กง หอฟ้าเทียนถาน อี้เหอหยวนตลาดรัสเซีย ลิ้มรสเมนูอาหารพิเศษ... อาหารกวางตุ้ง สุกี้+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด เป็ดปักกิ่ง
วันที่ : 4-8 /5-9 /7-11 /8-12 /11-15 / 12-16 /19-23 ธ.ค. 56
21,900.-

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน by air china

จัตุรัสเทียนอันเหมิน กู้กง หอฟ้าเทียนถาน อี้เหอหยวน THE PLACE กำแพงเมืองจีน กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งจุใจ...ถนนหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย
วันที่ : 9-12, 14-17, 16-19, 21-24, 23-26, 28 พ.ย.56 – 1 ธ.ค.56, 30 พ.ย.56 – 3 ธ.ค. 56
กำแพงเมืองจีน
22,900.-

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน กู้กง หอฟ้าเทียนถาน อี้เหอหยวน THE PLACE กำแพงเมืองจีน กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งจุใจ...ถนนหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย
วันที่ : 5-8 / 7-10 / 12-15 / 14-17 / 19-22 ธ.ค. 56
21,900.-

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน

กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งจุใจ…ถนนหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย ลิ้มรสเมนูอาหารพิเศษ... อาหารกวางตุ้ง , สุกี้+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด , เป็ดปักกิ่ง
วันที่ : 5 วัน 4 คืน