Tag Archives: กายกรรมปักกิ่ง

21,900.-

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน by air china

จัตุรัสเทียนอันเหมิน กู้กง หอฟ้าเทียนถาน อี้เหอหยวน THE PLACE กำแพงเมืองจีน กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งจุใจ...ถนนหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย
วันที่ : 9-12, 14-17, 16-19, 21-24, 23-26, 28 พ.ย.56 – 1 ธ.ค.56, 30 พ.ย.56 – 3 ธ.ค. 56