สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

กำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีน กำแพงหมื่นลี้ สำนักงานมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีน ประกาศเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 55 ว่า นักโบราณคดี ได้ตรวจวัดความยาวของสิ่งก่อสร้างจากน้ำมือมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก "กำแพงเมืองจีน" อย่างเป็นทางการ นานร่วม 5 ปี